עולים על הגלפרין פינג לבן.png

Eli Galperin an Israeli actor and standup comedian. www.galperin.co.il

אלי גלפרין